4de leerjaar

W.O.: Wonen

Zelfstandig leren

Open de oefening in Firefox, Chrome, Opera of Edge.
Deze jclicoefening kunnen de leerlingen zelfstandig doornemen.
Je kan ervoor kiezen om het hele pakket of slechts 1 deeltje op te geven.

Inhoud

- de delen van het huis
- soorten woningen
- beroepen (informatie)
- beroepen (oefening)
- gereedschap
- huizen in de wereld
- huizen door de tijd
- spreekwoorden
- plannen bestuderen
- herhaling

Vooraf

 1. Download dit document om de jclicinterface te leren kennen en gebruiken. 
 2. Kopieer eventueel hier de snelkoppeling naar de map 'leerkracht' om de oefening snel op te starten. 

 

 

W.O.: Het koningshuis

Complementair groepswerk

Vooraf

 1. Laat de kinderen per 2 aan een computer werken. Zet een goede lezer met een zwakkere samen.
 2. Geef elk duo een andere koning.
 3. Laat even zien waar ze alle foto's kunnen terugvinden (www.monarchie.be - scroll volledig naar onder tot aan 'Voor de kinderen' - geschiedenis).
 4. Spreek af met de kinderen dat ze de eerste 10 minuten alleen maar mogen lezen en nog niets invullen.
 5. Bij 2 groepjes zal je even moeten helpen om alles te begrijpen (prins Filip - buitenlandse missies en Leopold 3 - koningskwestie).
 6. Nadien stellen de kinderen 'hun koning' voor aan de klas. (Je kan eventueel hiervoor een powerpoint laten maken.)
 7. Download hier de werkbladen. 

Heb jij iets zwakkere lezertjes, dan kan je opteren om deze site te gebruiken als infobron.

 

 

W.O.: Sinterklaas

Zelfstandig leerpakketje

Vooraf

De leerlingen nemen het pakketje zelfstandig door.
Ze lezen, bekijken de filmpjes, maken de oefeningen en gaan met de oranje knop naar het volgende onderdeel.

Extra

 • In deze les leren de lln. zoeken in een pagina op Wikipedia m.b.v. de functie CTRL + f. Download hier het werkblad. Sla het op in je map 'leerkracht'. Laat de kinderen het hier openen. Er zal een melding komen, vermits we met z'n allen hetzelfde document aan het openen zijn. Klik op 'Alleen lezen'. Laat de kinderen daarna het document EERST opslaan onder hun eigen naam in hun map! Een alternatieve manier is om het document vooraf te kopiëren en telkens de naam te wijzigen in de naam van het kind. De leerlingen klikken telkens achter de blauwe puntjes, verwijderen deze en typen het juiste antwoord. Per ongeluk te veel weggedaan, laat hen dan het pijltje 'ongedaan maken' gebruiken. 
 • Lesje begrijpend lezen. Download hier het werkblad.

 

M.O.: Duet voor 2 monsters

Opdracht in paint en Word

Vooraf

 • Het thema van deze gedichtendag is "Muziek".
 • Download hier het sjabloon voor de leerlingen en plak het in je map 'leerkracht'.
 • Maak een mapje 'duet voor 2 monsters' aan in de map 'leerlingen'.
 • Open paint op het digibord en herhaal de werking van de gereedschappen. Wijs de lln. erop dat het niet handig is om met de hand te tekenen op de computer. Werk met de figuren voor een mooi en snel resultaat. Ook het gommetje gebruiken is handiger op papier dan op de computer. Als je iets wil verwijderen, doe het dan met het pijltje 'Ongedaan maken' bovenaan.
 • Laat de lln. paint openen en hierin een monstertje tekenen. Klaar? Duw op 'ctrl' + 'a' om de volledige tekening te selecteren. Klik daarna op 'kopiëren'.
 • Laat de lln. het sjabloon openen in de map leerkracht. Klik onder de linkse tekstballon, klik op 'plakken'. Verklein het monstertje.
 • Laat het document al eens opslaan onder hun eigen naam in de juiste map.
 • Heropen paint. Klik op het tabblad 'Bestand' en kies 'Nieuw'. Je hoeft de vorige tekening nu niet meer op te slaan. Doe nu hetzelfde voor het tweede monstertje.

 

Taal: stellen: De kikkerkoning

De kikkerkoning: oefening in Word

Vooraf

 • Bekijk hier te samen met de lln. de versie 'Roodkapje en de wolf' van Roald Dahl.
 • Download hier het document.
 • De leerlingen moeten deeltjes van een zin vervangen door gelijkaardige stukjes. Dit vereist wel wat taalvaardigheid. In een minder taalvaardige klas kan je de lln. dus best met z'n tweeën laten werken.