1ste leerjaar

Taal: Veilig leren lezen

Oefen de nieuwe woordjes online.

Vooraf

 1. Open de website in Firefox, Chrome, Edge, Opera of Safari.
 2. Kopieer eventueel hier de snelkoppeling naar het programma en plak hem in je map 'leerkracht'. Hernoem de snelkoppeling 'Veilig leren lezen'.
 3. Download dit document om de jclicinterface te leren kennen en gebruiken.

Wiskunde: Optellen en aftrekken tot 10

10 oefeningen met visuele ondersteuning

Spelverloop

 1. Kies 'Optelling noteren en oplossen van 5 tot 10'
 2. Kies tot hoeveel je wil oefenen (5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10)
 3. Duid het antwoord aan.
 4. Klik op 'Controleer'.

W.O./Taal: Sinterklaas

Taaloefeningen 

Vooraf

 1. Open de website in Firefox, Chrome, Edge, Opera of Safari.
 2. Download dit document om de jclicinterface te leren kennen en gebruiken.

Extra

 • Woordspel: Sleep de letters op de juiste plaats.

 

Taal: Gedichtendag 31 januari

Wiegeliedje opnemen met Audacity

Vooraf

 1. Stekelvarkentjes wiegelied is een gedicht van Annie M.G. Schmidt.
 2. Kopieer hier de link naar het youtubefilmpje van het gedicht "Stekelvarkentjes wiegelied". (Je vindt nog meer versies op youtube.)
 3. Download hier het programma Audacity.
 4. Hier vind je een korte handleiding om te kunnen werken met het programma.
 5. Afhankelijk van de microfoon die je gebruikt en de kwaliteit van je geluidskaart, zal je eventuele ruis moeten verwijderen. Bekijk hier hoe je dit snel kan doen.

Kort aangepast lesschema

Inleiding:

Wie kent er een stekelvarkentje?
Hoe kunnen we snel een afbeelding vinden van een stekelvarkentje voor de kinderen die er nog nooit één zagen?
- Ga naar google. Klik op 'afbeeldingen' en typ in het zoekvak 'stekelvarken'.
Hoe kunnen we nog wat meer te weten komen over het stekelvarkentje. Bv. wat het eet, waar het leeft,...
- Een encylopedie. Zoek het stekelvarkentje op op wikipedia en vertel wat je nog meer te weten bent gekomen.
Stekelvarkentjes zijn nachtdieren. Ze moeten dus al lang slapen... Wat deed jouw mama vroeger als je de slaap niet kon vatten? Kennen jullie slaapliedjes?
- Luisteren jullie eens mee naar het slaapliedje dat Mama stekelvarken voor haar stekelbiggetjes zingt? Laat het youtubefilmpje zien/horen.

Kern:

Deel de klas in groepjes en geef elk groepje een afbeelding van een dier.
Laat de groepjes een slaapliedje bedenken voor hun dier.
Laat de kinderen hun slaapliedjes zingen en neem ze op met het programma "Audacity".

Slot:

Voor wie handig is met de computer, kan in "Windows live movie maker" de afbeelding en het liedje mixen, het filmpje naar youtube uploaden en een link op de schoolwebsite plaatsen.
Beluister de opgenomen slaapliedjes.

 

W.O.: Carnaval

Zelfstandig oefenen

Vooraf

Openen in Firefox, Chrome, Edge, Opera of Safari.
Download dit document om de jclicinterface te leren kennen en gebruiken.

Inhoud

 • woordje - plaatje
 • Als wat zijn de kinderen op de prent verkleed?
 • carnavalspuzzels
 • Verbind het zinnetje met het juiste plaatje
 • Volg de letters en typ de woordjes
 • attributen
 • Zet de letters in de goede volgorde.
 • memorie met typische woordenschat (woordje - plaatje)

Taal: letterspel

3 excelwerkbladen (stijgende moeilijkheidsgraad)

Vooraf

 • Download hier het exceldocument. Sla het op in je leerkrachtmap onder 'Mijn documenten'.
 • Als je het document opent, verschijnt er een waarschuwingsbalk 'Beveiligingswaarschuwing: Macro's zijn uitgeschakeld.' Klik op 'opties' en kies daarna voor 'Deze inhoud inschakelen'.
 • Als je de ingevulde oefeningen wil bijhouden, kan je best het document telkens kopiëren naar een map onder 'leerlingen 2012-2013' in 'Mijn documenten' en de bestandsnaam wijzigen in de naam van de leerling. Als de leerlingen klaar zijn met het invullen van de oefening, laat je ze het venster sluiten en in het venstertje 'Wilt u de wijzigingen opslaan?' op 'Ja' klikken.
 • Wil je de leerlingen gewoon laten oefenen, kopieer dan best het bestand en plak het op je bureaublad. Laat de lln. een werkblad invullen en als alles juist is op 'Opnieuw' drukken. De volgende ll. heeft dan opnieuw een leeg werkblad om in te vullen.Wijs de lln. erop dat ze bij het sluiten van het venster NIET op 'ja' klikken. Hebben ze dit toch gedaan, kopieer dan gewoon terug het originele bestand en plak het opnieuw op je bureaublad.
 • Als het woord juist is, kleurt het vakje vooraan groen. Is het woord fout, dan kleurt het vakje rood. Lln. kunnen steeds teruggaan en een fout woord corrigeren.
 • Om de lege vakjes in te vullen, klikken de lln. in het vakje. Enkel in de witte vakjes kunnen ze schrijven. Staan ze in een foutief vakje, dan verschijnt er een waarschuwingsvenstertje. Op 'ok' klikken en daarna in het juiste vakje klikken.