ICT beleid SG Anker

OVSG stelt in haar 'ontwikkelingsplan ICT' 3 krachtige leeromgevingen voor die ondersteund worden door ICT. In drie integratieniveaus kunnen de ICT-competenties (uitgediepte eindtermen) gevat worden.

Voor elke ICT-competentie hebben we een leerlijn uitgewerkt en bij elke competentie zie je een oplijsting per leerjaar van de lestips.

Klik hier om onze leerlijn te bekijken.